Sea Breams

© Jean Tresfon

Leina la Mophato

Sea breams

Leina la Matshamekwane

Breams or Porgies

Leina la Maranyane

Sparidae

Semeto

E ka nna 1,2 m, fa bontsi bo ka nna 40 cm

Ponalo

Mmele o o pinegileng thata ka molomo o monnye. Pharologano mo lelapeng: Tse dingwe di na le dotlhogo tse ditona fa tse dingwe di na le ditlhogo tse dinnye. Tse dingwe di na le ditlhogo tse dibopameng fa tse dingwe di na le mebele e meleele ka megatla e mesesanyane. Mogatla o ka nna ntlha-pedi (forked) kgotsa e nne halofo ya kgolokwe (concave). Mmala o ka nna selefera le bosweu go ya go boshibidu.

Dikitsiso

Lelapa la Sparidae le na le mephato ele 35 ka dibopiwa dile 112. Di rata go etela manno a a farologaneng, go akaretsa le estauries tse di brackish, kwa matshitshing a gogoruang teng (bays), mafika a a kwa matshitshing le kwa boteng ba metsi gaufi le di thaba tsa dikontinente. Bontsi ba dibpiwa tse ke di’hermaphrodites se se rayang gore di bong-bedi, ka fa di fetola bong ba tsone fa di gola.

Dijo

E fepa ka dijalo tse difarologaneng le di’inverterbrates tsa sekgapha se se thata.

Anamiso

E ka bonwa kwa mawatleng a didmetseng a mafelo a mogote le dipula mo leffatsheng.

Dibopiwa tsa Mophato wa Yone

Bigeye stumpnose
Rhabdosargus thorpei
Roman
Chrysoblephus laticeps
Zebra
Diplodus cervinus