Sea Breams
Diprimi tša Lewatle

© Jean Tresfon

Leina La Lapa La Tlwaelo

Diprimi tša Lewatle

Leina Le Lengwe La Yona

Diprimi goba Diporgi

Leina La Tša Thutamahlale

Sparidae

Bogolo

Go fihla dimetara tše 1,2, palogare ya disentimetara tše 40.

Boitšhupo

Mmele wo tibilego, wa go pitlelelwa. Molomo o mo nnyane. Go na le go phapano ka gare ga lapa – tše dingwe ka dihlogo tše kgolo, tše dingwe di na le tše nnyane, dihlogo tša go šupa gomme di na le mmele ye tibilego le mesela ye me tshesane. Mosela ke wa foroko goba ya go tsenela ka gare. Mebala e fapana go tšwa go bosilibera-botšhweu go ya go bokhubedu.

Tshedimošo Ya Kakaretšo

Lapa la Sparidae le bopša ke 35 ya tša kakaretšo le 112 ya mehuta ya diphedi. Di sepela kgafetšakgafetša mafelong a bodulo a go fapafapana, go akaretšwa diestuari tša go ba le letswai, mabopong, mekekemong ya mabopong le ka meetseng a tibilego go tloga shelfong ya khonthinenteng. Mehuta ya diphedi tše dintšhi ke dihermaphrodite, ka go fetola bong ge di gola.

Phepo

Di ja dimela tša mehutahuta le diphoofolo tša go hloka mekokotlo tša go phela ka fase meetseng tša go be le lekgapetla la go tia.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta Ye E Tlwaelegilego

Bigeye ya nko ye e sephara
Rhabdosargus thorpei
Moroma
Chrysoblephus laticeps
Pitsi
Diplodus cervinus