Wild Date Palm
Mosifa

© Roger de la Harpe

Lebitso

Mosifa kapa Wild Date Palm kapa Senegal Date Palm (Phoenix reclinata)

Tlhaloso

Makgasi a sefate sena a shebahala jwalo ka mafiba. Sefate sena se dulang se le setala ha se hole ho feta dimitara tse 6 ka bolele mme se hola se teteane, ka kutu e le nngwe kapa ho feta tse holang di ikharile ebile e hola ho feta tse ding. Makgapetla a sona a sootho bo tebileng ho isa boputsweng bo tebileng le lebadi. makala a dimitara tse 3-4 ka bolele, ka makgasi a 50 a kang masiba. Makgasi a yona fatshe a matala bo tebileng, boreledi le ho phatsima. Dipalesa tse sona ke dipalesanyana tse hlahang dipakeng tsa kutu le leka. Tse tona le tse tshehadi di hlaha semeleng se fapaneng.
Dipalesasanyana di tse tona le tse tshehadi di entse matswedintsweke ebile di tshehla boditshila. Dipalesanyana di nyane, di kgidikwe ebile e tshehla bo botala. Ditholwana di nyane (disentimitara tse 2.3x1.4) di hlaha di le kgolo, di kopane. Makgasi a ditholwana a matle a foreshe, a masehla ha a le manyane a sootho ha e hola ka peo le nngwe ka hare.

Moo di fumanehang

Mofuta ona o atleha ha feela o metsi a sebaka seo ele a sa feleng, ha di fumanehe moo ho ommeng. Ke semela se itshetlehileng metsing, mm eke ponahalo ya sebaka ha se kile sa eba le metsi pejana, le ha metsi a sa bonahale ka nako eo.

Dintlha tsa tshimo

Ditholwana tsa sona di ratwa ke diphoofolo tse nyantsang, dinonyana le batho ka ho tshwana mme motjheso wa sona sefate sena o sebediswa ele tholwana. Afrika Borwa le Botswana semela lero la semela sena se sebediwa ho etsa veini ya palema. Sena se etsuwa pele palesa di mela.