Mopane Tree

© Shem Compion

Lebitso

Mopane

Lebitso la Selatini

Colophospermum mopane

Tlhaloso

Ditshupothuto tsa ngata di bontsha ha makgasi a sefate sa Mopane ka hosebelaele se bopehile jwalo ka serurubele, a matala bo kganyang ha a hlaha, empa a fetohe hoba mebala bala ya hwetla ka mmala. Mebala ena e shebahala jwalo ka lefatshe le kganyang dikgeding tse ngata tsaselemo. Melala e mengata ena le di kutu tse ngatatseqalaneng di hiladiyahodimodi entse sebopehp sa V, di potapotuwe ke meqaka. Le kgapetla le buputswa bo tibileng ka mmala wna le lepatsole hlahelletseng.
Difate tsedingtsa Mopane dika hola ho fihla boleleleng ba dimitara tse 25, haholo holo mobung ononneng. Boemong boo sefate sesa rateng dihlahlahtsa sona di nyane mme di tsejwa ele qumane di hlakile haholo. Lekgapetla lena le lepatso le letelele. Dikutu tsetsofetseng di putswa bo kganyang mme tse nyane dlefifi. Makgasi a mabedi a hlaha lehlakeng le leleng. Mme di tshwana le mapheyo a serurubele.

Dipalesale Ditholwana

Dopalesa di tshehla bo botala, di nyane ha di tsotellehe di hlaha di entse se hokang sefaha dile ngata pela makala. Tholwana e folete, kgetla ke letlalo le bopehileng jwalo ka phiyo. Ha e qala e tala, e kokobane, peo ena le ditubatuba. Di palesa nakong Ya Tshitwe hoya ho Pherekgong. Ditholwana di hlaha ka Mmesa ho isa ho Phupujwane.

Moo di fumanehang

Afrika Borwa, Botswana le Namibia