Impala

© Roger de la Harpe

Lebitso

Impala [Aepyceros melampus]

Tjhebahalo

Ke matsa a tsebahalang haholo mabatoweng a meru, meru e metala, e mmala o kgubetswana, karolo e tshweu ka fatshe ka bolele ba dimimitara tse 900 mahetleng, dipoho di boima ba dikilogram tse 60, tse tshehadi ke dimilimitara tse 40.
E nale mola o motsho o tlohang hodimo ho ya fatshe seropeng. Leotong fatshe e nale sehlahla se setsho sa moriri. Ke phokojwe e nang le manaka bopehileng jwalo ka sebopeho sa U, e bolelele ba dimilimitara tse 700.

Dijo

Impala e kopanya dijo, e ja jwang ebile e rata sebaka se otlolohileng se tlase. Dihlahla tse tala le ditholwanan ha di fumaneha e ya dija.

Tswalo

Boimana bo nka matsatsi a 194-200, e tswala namane ele nngwe hlaha hlabula. E hola ho kena thobalanong ka dilemong tse pedi, tse tona tse nyane di emarisa ha di dina le selemo, empa di thebellwa ke tse tona tse kgolo.

Boitshwaro

Ha e fumanehe dibake tse nang le metsi, di ba bohole ba dikilomitara tse 8 ho tlowamoo metsi a leng teng. Di tumme ka ho qhoma ho ya morung le dihlahleng, mme sena se etsahala mariha. Dipoho tse nyane di fumaneha ka sehlopha sa mehlape, empa ha dina le bokgoni ba ho tswella qala malapa di ka kgona. Tse tshehadi di phela le tse tshehadi.

Bodulo

Bodulo boo e di ratang ke moru o teteaneng, e kwahetsweng ya Leboya le Bophima seterekeng sa Afrika Borwa le naheng tse hodimo.

Dira

Ke phofu ya diphoofollo tse kgolo, tse nyane ke di phufu tsa dihahabi. Impala e dula e fadimehile ka nako tsohle. Ha ele nngwe ya tsona e ka hlokomela kotsi e etsa mohowo ho hlokomedisa tse ding ka kotsi, di tla phasa phasa ho impholosa. Phoofolo ena e nale bokgoni ba tlhaho ba tlola bolelele bo hodimo ba dimitara tse 3 le bolele ba ho ya pele ba di dikilomitara tse 12.

Diphuputse tse ikgethang

Lebitso la seLatin: Aepyceros melampus
Tatellano: Artiodactyla
Leloko: Bovidae
Boima ba tse tshehadi: Dikilomitara tse 40
Boima ba tse tona: Dikilomitara tse 50
Nako ya boimana: Dikgwedi tse 6.5
Kgolo thobalabnong: Dikgwedi tse 13
Boima ba tswalo: Dikilogramo tse 5
Manaka: Disentimitara tse 55
Tswalo: Ledinyane le 1, le hlahaka Lwetse-Pherekgong, boimana ba kgwedi tse 6.

Tlhaloso Ya Mehlala

Ditlhako tsa yona di bohlale, di hlwekile di motsu o bolelele ba disentimitara tse 4-6.

Tlhaloso Ya Tshimo

Ke e nngwe ya matsa a tsebahalang haholo merung ya Afrika. E tsebahala jwalo ka McDonald’s wa morung jwalo ka ele phufu e kgolo ya dira. Letshwao la yona le ka morao le tshwana le la campany ya digrata.