Ho Sala Morao Nama ya Podi Afrika Borwa

© Marinda Louw
Ho sala morao ke bokgoni ba ho latella dijo kapa sesebediswa leha e le sefe ho tloha ho sona. E tla latela mokgwa wa tlhahiso, ho sebetsana le ho tsamaiswa ho fihlela ho rekiswa setulong sa suphamakete. Ho sala morao ho bohlokwa ha ho tluwa tabeng ya bophelo bo botle ba sechaba. Ho tseba ho qaleha ha dihlahiswa le disebediswa ho bohlokwa ho thibela ho ata ha lefu leha e le lefe le ka nnang la bakwa ke sehlahiswa sa dijo kapa sesebediswa.
Ho sala morao diphoofolo ho bolela ho kgona ho latela phoofolo kapa mohlape wa diphoofolo ka mekgahlelo yohle - ho tloha ho tswalwa sebakeng se seng ho ya hlaba le ho sebetsana le setopo.
Temo e ntseng e eketseha ya malapa le ya lefatshe ka bophara e tlisa menyetla e mecha ya ho romela dihlahiswa tsa diphoofolo. Sena se kgothaleditse mebuso le mekgatlo ya mehlape dinaheng tse ngata ho kenya letsoho ho ntlafatsa tshebediso ya mobu le mekgwa ya tshebetso ya mokgwa wa ho latela diphoofolo le dihlahiswa
Ho sala morao diphoofolo ho theha motheo wa disebediswa tsa ho laola disebediswa tse hlwekileng ho hlahisa dijo tsa diphoofolo. Ka lebaka leo, ho beboha bodutu ke kamano pakeng tsa diphoofolo le bophelo bo botle ba batho hammoho le ho kopanya tshireletseho ya dijo le boleng ba dijo.

Boitsebahatso ba Mehlape Afrika Borwa

Afrika Borwa, mosebetsi o ntse o tswela pele ho theha National Livestock Identification and Traceability System (I-ITS SA) ho amahanya beng ba diphoofolo le diphoofolo, sebaka sa bona le ho ba ngodisa ka bomong le ho ngola ditshebeletso tsa bona boitsebisong bo boholo.
Le hoja ho tsepamisitswe maikutlo hodima mekgwa ya ho rua dipodi tsa kgwebo hammoho le mekgwa ya ho rua le ho hlaba, tshebetso ya ho rua e ntseng e hlaha e boetse e kenngwa mofuteng wa hona jwale. Leha ho le jwalo, mathata a mmalwa a nnile a eba teng molemong wa boiphediso ho kenyeletsa le ho haella ha thepa ya ditshebeletso tsa I-ITS SA e ka thusa ho sireletsa mohlape wa diphoofolo tsa naha tse ruilweng e le hore e ka thusa ka thibelo ya lefu le ho itokisa ho ropoha lefu ho netefatsa taolo e potlakang le containment ka tsela eo, fokotsa ho senyeha ho kgwebo.
(Tlhaloso ya ho bitsa mofani wa ditshebeletso ho ntlafatsa I-ITS SA, e kwetswe ka la 22 Lwetse 2018).

Translated by Bongani Matabane