Ho Ngolwa ha Dihlahiswa tsa Nama ya Kolobe

Dihwai di ka dumella dikolobe tsa tsona hore di tsamaye ka bolokolohi ka ntle mme di se ke tsa sebedisa phepo kapa dikokwana-hloko tse fetotsweng ka diphatsa tsa lefutso, empa dihlahiswa tsa tsona di tla tshwaneleha feela bakeng sa ho ngodiswa ha dibaka tse sa lefellweng, tsa dihlahiswa kapa tsa lekgulo, le Department of Agriculture, Forestry Fisheries le ho hlahlojwa hangata ke moqolotsi ya ikemetseng, jwalo ka South African Meat Industry Council (SAMIC).

Ha ho se na molao o laolang ho sebediswa ha mabitso ana, ho na le ditlhaloso tse fapaneng tsa moelelo wa tsona, empa mona ho latela melao-motheo e akaretsang.

Setswalle le tse Tshehadi

©Glenneis Kriel
Tse shehadi di tlwaelehile ho maphephe bakeng sa nako yohle ya bokhachane ya dibeke tse 16, hobane ho ne ho dumelwa hore e thusa ho thibela ho senyeha ha maikutlo. Ho ngolwa ha sejo sa "setswalle le tse tshehadi" se sebediswa bakeng sa nama ya kolobe e hlahiswang tsamaisong ya moo tse tshehadi di qetang nako e nyenyane haholo ho maphephe ana - ho tshwaneleha bakeng sa letshwao la botswalle le tse tshehadi la Woolworth, di ka bolowa feela ka dibeke tsa beke ya pele ya bokhachane, athe di ka nna tsa bolokwa moo dibeke tse robedi ho tshwaneleha bakeng sa letshwao la Pick ‘n Pay.
Ka mora moo, mekhachane ya tse tshehadi e bokellwa hammoho le ho ba le bolokolohi ba ho ba le boikutlo bo eketsehileng le ho ba le setswalle pele e iswa dikarolong tse fapaneng tsa bodulo pele di beleha. Le hoja ho na le dihlopha tse kgahlanong le tshebediso ya dikarolo tsa bodulo, bongata ba dihwai le dikhamphani tse sebedisang ho ngola hona lena di dumella tse tsehadi le dikolobe tsa tsona tse nyane hore di dule moo dibeke tse tsheletseng, ho fihlela dikgukguni di tloswa.
Taba ya hore kereiti tsa madinyana ke tsa bohlokwa haholo ke hore e ntlafatsa boiketlo ba diphoofolo ka ho fokotsa ho shwa ha dikolobe, ka ho fokotsa taolo, ho thibela tse tsehadi ho sithabetsa madinyana le ho netefatsa hore madinyana a futhumetse ebile a na le monyetla o motle wa ho fumana mohlodi wa lebese.
Hangata ditlhaloso di na le dintlha tse ding tseo baetsi ba dihlahiswa ba lokelang ho dumellana le tsona ho tshwaneleha bakeng sa mangolo a bona. Hangata tsena di amana le boiketlo ba diphoofolo, mokgwa wa ho ba le mekgwa e metle ya ho hlahisa dihlahiswa, bophelo bo botle ba diphoofolo le phekolo ya dikokwana-hloko, ditshebeletso tsa phepo le tsa bodulo hammoho le ho tsamaisa le ho bolaya ka botho.

Ho hlahisa tse Itsamayelang ka Bolokolohi

©Glenneis Kriel
Ho itsamayela ka bolokolohi ho fana ka maikutlo a hore dikolobe ha di kwallwe ka hara mehaho, empa haholo di iphepa ka ntle mme hangata di na le phihlelo ya ho itsamayela ka bolokolohi ho makgulo a manyane. Ho na le mefuta e sa tshwaneng ya tlhaloso ena, mme ba bang ba dihwai ba ntse ba sebedisa dipene tsa madinyane tse nyenyane bakeng sa dibeke tse tsheletseng ho fokotsa ho bolawa ha madinyane. Dikolobe di ke ke tsa kgona ho phela ka ho sela kapa lekgulo feela, kahoo di lokela ho fumana dijo tse tlatsetsweng.

Lekgulo le Tsositsweng

Lekgulo le tsositsweng le sebediswa ka tlwaelo bakeng sa dikolobe tse hlahisitsweng ka ntle ka lekgulo, mme boholo ba dijo tsa tsona di tswa ka ho sela empa di tlatsitswe ka dimela, dijo-thollo le dijo tse lokiseditsweng.

Ho Sebedisa Manyoro

Batho ba nka dintho ka botebo ba leibole ena ba tla etsa hore ebe ba batla hore e feela e sebediswa bakeng sa dikolobe tse itsamayelang ka bolokolohi ka mekgwa ya tlhahiso ya botswalle ba tse tshehadi le hore dikolobe tsena di ka nna tsa fuwa feela phepo ya dihlahiswa tsa manyoro le meriana. Hangata dithibela-mafu ha di dumellwe, ntle le haeba maemo a feteletse. (Ha ho di hormone tse sebedisetswang mofuta ofe kapa ofe wa dikolobe Afrika Borwa, ebang ke dijalo kapa che.)

Pork 360

©Glenneis Kriel
Pork 360 ke tsamaiso ya tiiso ya boleng ba South African Pork Producers Organisation.
E ile ya ngodiswa le Department of Agriculture, Forestry and Fisheries ka 2015 mme e tiisetsa moetsi le mohwebi hore mohlahisi o na le mokgwa o tsitsitseng wa tlhahiso o dumellanang le ditekanyetso tse itseng tse tlaase.
Dintho tsena di amana le ditekanyetso tsa tshireletso ya dijo, ditlhokahalo tsa bohlweki le bohlweki, tsamaiso ya bodulo, boiketlo ba diphoofolo, ho boloka tlaleho, tshwaetso, mekgweng ya tlhahiso ya dihwai, taolo ya dikokonyana, ho fepa le boleng ba phepo, ho tsamaisa dijalo, manyoro le tsamaiso ya metsi, dipalangwang le tshebediso ya meriana le diente.
Bahlahisi ba kenya letsoho tsamaisong ka kgetho. Ba tlameha ho ba le moeletsi ya nang le tumello ya dikokwana-hloko ya atisang ho etela, ho eletsa le ho hlahloba ditsamaiso tsa polasi le dihlahiswa le mohweletsi wa basebetsi ba tlwaelehileng ba sebetsang ka hare ho ntlo, ba dumellana le ditekanyetso tsa Pork 360.
Diphoofolo di hlahlojwa selemo le selemo ke mookamedi wa boipuso ho netefatsa hore ditekanyetso tse fokolang tse behilweng dia latelwa.

Translated by Bongani Matabane