Blood Lily

© Nigel Dennis
Blood Lily.

Lebitso

Kgahla ya madi (Blood Lily or Paintbrush Plant)

Lebitso SeLatine

Scadixus puniceus

Tlhaloso

Blood Lily ke palesa e ntle. E hola ho fihlela boleleleng ba dimilimitara tse 500, e nale matheba a makgubedi bo sootho kutu ya palesa le le botala bo phatsimang, Makala akang maqhubu. Palesa e ntle ya bolelele ba dimilimitara tse 150, e nang le bokgubedu le bosootho ba di makala a potapotileng boholo ba mmala wa lamunu ho isa bokgubedung ba palesa. Nako ya ho palesa ke Mphalane le Pudungwana.

Bodulo

Di hola moo ho nang le moriti tshimong ya jwang le majweng leboya la Afrika Borwa, le leboya hodimo Tanzania.

Peo

Menokotshwai e foreshe bakeng sa dinonyana le mohlwathupa.

Dintlha tsa tshimu

Blood Lily e ne e nkuwa jwalo la haemanthus magnificus empa e arohantswe ha jwale ka dihlopha ka baka makala a lehlaka. Ditleloubu tsa yona di nale tjhefi e ka bang kotsi ka palo e kgolo empa di sebediswa mmoho le methapo bakeng sa mahlokoa mangata jwalo ka sefuba, asthma, lepera le pheko ya tjhefung.