African Buffalo
Nare ya Afrika

© Shem Compion

Lebitso

Nare ya Afrika (African buffalo)

Tjhebahalo

E kgolo ena le matla, e bolelele ba mitara tse 1.5 mahetleng le boima ba di kilogram tse 750. Tse tona le tsa tshehadi dina le manaka, dipoho di bonahala ka boima le lenaka le tjikileng ho dimo.

Dijo

Mohlape wa bafallo ona le tshusumetso ya tlholeho tshimong. Di fula ka bongata mme di ikarabella ho bokanyelletseng jwang bo bongata le moo ho nang le jwang bo bonyane.

Tswalo

Thobalano e etsahala pakeng tsa Tlhakubele le Motsheanong . Boimana bo nka matsatsi a 330. Namaneele ngwe e hlaha pakeng tsa Pherekgong le Motsheanong , boholo e kgetha Hlakubele. African buffalo di matla ebule di nale setswalle le Mohlape wa diphoofolo tse lekgolo o dula o fadimehile, empa ha nako e ntse e tsamaya wa fokotseha ka lebaka la tlala.

Boitshwaro

Boholo ke phofuya ditau. Ha mohlape o hlaselwa tseding di baleha ho itshireletsa. Mmoho di Dinare dina le matla a hoka lwantsha mohlape wa ditau. Nare e ntshitsweng kotsi, e kotsi haholo hoya ka ditsumi, ke kahoo e welang ka tlasa diphohofolo tse hlano 5 tse kgolo.

Moo di fumaneng

Di fumaneha merung e metala e kwaelehileng, mohlape o moholo wa African Buffalo o fumaneha Kruger National Park, ha o monyane o fumaneha Zululand le Kapa Bophirima.

Dintlha tsa tshimo

Ho thwe Buffulo ha e o sheba e kaka o e kolota tjhelete, sena se bolela hore ha wa lokela ho kopana le yona murung o tsamaya ka maoto. Buffalo e tsebahala jwalo ka phoofolo e bobebe ho nka ditwatsi, ke ka hoo ho lenngweng sefate se fedisang ditwatsi dibakeng tse kang Kapa Bophirima Afriaka Borwa, di theko e hodimo.