Tuna
Tšhuna

© Johan Boshoff

Leina la Lapa la Tlwaelo

Tšhuna

Leina la tša Thutamahlale

Scombridae

Bogolo

Go fihla dimetara tše 2,5, palogare ya metara ye1

Boitšhupo

Mmele wa sebopego sa spindile, ya go ya e ba tshesane mahlakoreng ka bobedi. Sefena sa go šupa. Maphegwana a hlapi a ma bedi a kgonago go iphutha ka gare ga mesego ye me telele. Lephegwana la hlapi la mosela ke foroko ya go tiia kudu. Molomo wo mo golo. Gantšhi e silibera ka maswao a leswiswi ka go tše dingwe, tše dingwe bi na le maphegwana a hlapi a serolane goba botala bja leratadima.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Scombridae le bopša ke 15 ya tša kakaretšo le 51 ya mehuta ya diphedi. Ke batsumi bja lewatleng la go bulega ba lebelo. Ka dinako tše dingwe di hwetšwa ka dihlopheng tše kgolo. Ye kgolo go di feta ka moka ke Tšhuna ya lephegwana la hlapi ye botala bja leratadima. Di swara thempheretšha ya mmele godimo ga maemo a themphereitšha a tikologo yeo, seo se dirago gore lebelo la tšona ka potlako. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja dihlapi tše dingwe, disquid, dikhrustašiene gomme tše dingwe di ja plankton.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e Tlwaelegilego

Tšhuna ya lephegwan la hlapi le botala bja leratadima la ka Atlantiki
Thunnus thynnus
Tšhuna ya leino la mpša
Gymnosarda unicolor
Mackerel
Scomberomorus maculates