Setsopola go tšwa go Mbeki ka Mandela

© Eric Miller

Boikgafo bja go teba.

Mopresidente Thabo Mbeki, yo a ilego a ruriša Nelson Mandela ka letšatši la gaggwe la matswalo, bakeng sa mmušo le batho ba Afrika Borwa ka gwaga wa 2007. O ile a re naga le lefase di na le mahlatse go kgona go keteka bophelo bja moetapele o botse kudu, wa batho ba rena.

Mbeki o ile a re; Mopresidente wa pele, Nelson Mandela o ile a tutuetša Afrika Borwa, kontinenteng le bathong kamoka. Boetapele ba gagwe bo be bo ikgafela kgatelelong ya kgethologanyo, toka le temokrasi ya setšhaba.

Translated by Lebogang Sewela