Mantis Shrimp
Shrimp ya Mampetlele

© Johan Boshoff

Leina la Lapa la Tlwaelo

Shrimp ya Mampetlele

Leina la tša Thutamahlale

Stomatopoda

Bogolo

Go fihla go disentimetara tše 30, palogare ya disentimetara tše 12.

Boitšhupo

Mmele wo lelefaditšwego wa dikarolo le dipara tše hlano tša maotos. Para ya mathomo e fetoletšwe ka go lenala la go phšatla. Thorax e tiilego le mpa ya go kobega. Mahlo a mahlokwaneng hlogong. Mmala o fapana go tšwa go botsothwa bja seetša le beije go ya go botala bja mafolofolo, bokhubedu le botalabja leratadima.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Maemo a Stomatopoda a bopša ke 19 ya malapa le 120 ya tša kakaretšo. E iphihla ka meleteng. E tsoma sebolawa ka go se hlaba lekgapetla ka lerumo goba go le phšatla. Ye e nago le maho a go hlakahlakana kudu a go e kgontšha go tsoma botse. Gantšhi ke batsumi ba bošego leswiswing. Di kuka mae a tšona go fihlela a phaphaša. Diboko di planktonik go fihlela nakong ya bofša.

Phepo

Di ja dihlapi, dikhrustašiene le dimollusc.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e Tlwaelegilego

Shrimp ya mampetlele ye kgoparara ya go phšatla
Echinosquilla guerinii
Shrimp ya mampetlele ya pikoko
Odontodactylus scyllarus
Shrimp ya mamapetlele ya go hlaba ka lerumo
Alima laevis