Filefish
Hlapi ya Faele

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya faele

Maina a mangwe a yona

Hlapi ya setlatla, Paiki ya letlalo goba Dishingle

Leina la tša thutamahlale

Monacanthidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše110, palogare ya disentimetara tše 20

Boitšhupo

Karolo ya mmele ya ka pele e tibile kudu, go di tebego ye khutlatharo. Mmele o gateletšwego ka mahlakoreng. Mokokotlo wa fase wa mathomo o motelele kudu. Lephego la hlapi le fokoditšwe (lebelega le le kopana). Hlogo e kgomareditšwe ke molomo o mo nnyane le meno a go swana le leinothipa. E ka fetola mmala. Mebala ke eo e fapanego tša mekgwatatelano ye e hlageletšego ya go rekišana. Dipoo le ditshadi di fapana ka mebala.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Monacanthidae le bopša ke 31 ya tša kakaretšo le 75 ya mehuta ya diphedi. Di hwetšwa kgauswi le mekekema, ka mafelong a go ema meetse a ma nnyane le mašobeng a maswika. Baswa ba iphihla ka bjangeng bja lewatle. Gantšhi di hwetšwa ka dipara. Letlalo ke la pampiri ya mohlaba, ke ka fao di fiilego leina la tšona. Di ntšha mae ka tlase. Mae a tšhireletšwa ke batswadi ka bobedi.

Phepo

Dijo ke tša go fapana go tšwa go mehuta ya diphedi go ya go mehuta ya diphedi, semeelameetseng le bjang bja lewatle go ya diphoofolo tša nnyane tša go hloka mokokotlo go swana le digorgonian le dihydrozoan. Tše dingwe tša diphedi di ikgethela dikoral le plankton ya dirapeng tša diphoofolo.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Sethobokasala sa nogametsana se itira hlapi ya faele (Paraluteres prionurus)
Hlapi ya faele ya Harlequin (Oxymonacanthus longirostris)
Hlapi ya faele ya kama ya tswine (Cantherhines pardalis)