Cardinalfish
Hlapi ya Moruti

© Johan Boshoff

Leina La Lapa La Tlwaelo

Hlapi ya Moruti

Leina La Tša Thutamahlale

Apogonidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 20

Boitšhupo

E na le mmele wa go atološwa, wa go pitlelwa. Mahlo a magolo. Mapheko a mabedi a aroganego a fase. Molomo o mogolo wa go sekama. Gantšhi ka mebala ya gophatsima le bogauta bja bokhubedu ka mmala e lego ya go tlala.

Tshedimošo Ya Kakaretšo

Lapa la Apogonidae le bopša ke 22 ya tša kakaretšo le 207 ya mehuta ya diphedi. Leina la tlwaelo le tšerwe go tšwa go bona gantšhi e lego khubedu ka mmala. E direga ka dipara goba dihlophana tše nnyane go maweng goba mašobeng a maswika ka mokekemeng. Di ja kudu bošego. Ka morago ga go hwela, poo e swara mae ka molomong go fihla a phaphaša. Ye nngwe ya mehuta ya diphedi moo dipoo di elemelago ka molomo.

Phepo

Di ja zooplankton (gantši dicopepod), le diphoofolo tša go hloka mokokotlo tše nnyane tša go swana le melaba le dishrimpi.

Phatlalatšo

Di direga ka dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase. Tše dingwe di hwetšwa ka meetseng a a hlwekilego.

Mehuta Ye E Tlwaelegilego

Dihlapi tša baruti tša methalana ye mehlano
Cheilodipterus quinquelineatus
Hlapi ya moruti ya Maindia
Cheilodipterus lineatus
Hlapi ya moruti ya meeno a ma kopana
Apogon apogonides