Bontebok
Phudufudu

© Nigel J Dennis

Leina

Phudufudu (Damaliscus pygargus pygargus)

Ponalo

Phudufudu e nale bogolo bja magareng, ka tlhago e nale phuti ye sootho ka mmala e be e bonagale, Bosweu sefahlegong, ka rump ya go hlatswega ye tšweu, mpa le hocks, le mosela wo moso. Ka moka tše tona le tše tshadi di nale manaka, e fela manaka a boima e bile ke a matelele go fitiša.

Dijo

Tše ke di puthi bobotlano, di rata mabjang a manyane ka gare ga mehlareya mofeine.

Pelego

Di belega ka sehla. Diphudufudu di kgona thobalano ka mengwaga ye mebedi. Tsela ye e diregala ka dikgwedi tša Janaware le mathomo a Matšhe. Di belegwe ka dikgwedi tša Septemere, Octobere morago ga nako ya go golo ya matšatši a 238 - 254.

Boitshwaro

Phudufudu e nale lefelo la ona gomme ka nako ya go belega di boloko lešoka la go bea tše tshadi tše pedi gona tše seswai.Tše nyane tše tona di kopana lešokeng le legolo.

Moo di hwetšwago gona

Phudufudu di be di nyakiwa kudu ka mengwega ya 1830 eupša tše 22 di setše morago. Lehono do bolekiwa kua Bontebok National Park, ya go toma ka ngwaga wa 1931. Ka 1992 setšhaba sa mohuta wo se godile go fihla 2000. Ka 1961 Swellendam o tsebišitše lehona ba swara Phala tša go lekana le 200-300. Go ya ka Histori phatlalatšo ya diphala gore di hlakane le southwestern Cape.

Tlhagišo lesedi

Leina le mmala wa Phudufudu o tšwa Dutch bao ba fihlilego ka ngwaga wa 1600's. Mehuta ye mengwe ya Diphala, ka bobedi ba tšona tše tswalanago ka pelego. Go re ga go na kgatalelo gare ga tšona.