Lizardfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa Muṱa ḽo Ḓoweleyaho

Lizardfish

Alias

Grinners, Allies

Dzina ḽa Tshisaitsi

Synodontidae

Tshivhumbeo

U swika kha 60 cm yo linganelah ndi 20 cm.

Ṱhaluso

Ina tshivhumbeo tsha ciger, ya vha na muvhili mulapfu na ṱhoho ya triangle. Maṋo ahone apfa nga maanḓa. Mutshila wa nga matungo u vhukati. Gulokulo ḽo hula u fhira ṱhoho. Ndi tsuku, nntsu, buraweni na na manwe mavhala ane avha nga nnṱha ha muvhili.

Nḓivho khulwane

Muṱa wa Synodontidae ndi muṱa wa 5 wa vha na tshaka dza 55, dzi ya wanala dzo dzula tsini na mathomo a maḓi dzi fana na tswina. Dzi funa na u dzula muṱavhani, tshinwe tshifhinga dzi ya dzumbama muṱavhani dzi tshiitela u fasha zwipondwa. Dzi gidima nga luvhilo musi dzi tshi khou ṱoḓa u fara tshipondwa. Dzi ya kudzela makumba.

Kuḽele

Dziḽa khovhe ṱhukhu.

U Phaḓaladziwa

Dzi ya wanala kha nyimelo dzoṱhe dzine dza vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo Ḓoweleyaho

Blacktail lizardfish - Synodus jaculum
Sand lizardfish - Synodus dermatogenys
Variegated lizardfish - Synodus variegatus