Mapungubwe mo Dipankeng Noka ya Limpopo

Khutlo Ya Mahodu

©Copyright Reserved (©): Roger de la Harpe

Ye ke tseleng ya tshwamare ye sepelago go ralala le dipanka tša Limpopo. E be e dirišwa go kata mollwane wo šireleditšego magareng ga Afrika Borwa le Zimbabwe, gomme ke bohlatse bja ntwa bush ye mpe yeo diregilego mo dithoko tše pedi tša noka. Pele ga moo, e be e le tsela ya go tshela ye tumelego ya mahodu bao ba bego ba nyaka go hlatloša dithunyo tša go tshela molao mo Zim.

Lehono, dilo di kaone e bile maikutlo mo pele ga noka a iketlile. Meago e mmalwa ya kgale ya sešole e wela fase ga nnyane le ga nnyane, le fisherfolk ya Zimbabwe ya gae ba go tšwa go metseng ya kgauswi ba sepela ka mehla go ya fase go meetseng go ya swara tša letšatši.

Kgorwana ye nnyane mo legorang la mollwaneng e go fa sebaka sa go sepela go ya ntlheng ya Limpopo, moo o ka kgonago go dumediša bo radihlapi le go ipšina mo tiragalong yeo. Go botse. E fela o se ke wa ya go rutha goba o ka thoma go bonala bjalo ka motho wo sego molaong mo Zimbabwe.

Translated by Lebogang Sewela