Sweepers

© Roger de la Harpe

Igama Elijwayelekile

Sweepers

Igama lesayensi

Pempheridae

Usayizi

Ungafinyelela ku-30cm, ngokujwayelekile kuba wu-8cm.

Isakhiwo sawo

Imizimba mincane nesifuba esikhulu. Amehlo amakhulu. Iphiko lilodwa emgogodleni. Yingxenye engezansi yomlomo kuphela evulekayo. Avamise ukuba wumbala onsundu ngokubomvu noma oyisiliva, amanye aba nemigqa eluhlaza sasibhakabhaka noma emnyama.

Olunye Ulwazi

Uhlobo lwe-pempheridae lunezizukulwane ezimbili nezinye izinhlobo ezimdibi nazo eziwu-26. Avamise ukutholakala emigedeni nasemifantwini phakathi kwamatshe emini. Ezikhathini eziningi avamise ukuhamba eyimihlambi emikhulu. Amanye anemilomo ecwebezelayo ngenxa yokudla akudlayo. Ahlakazeka ebusuku ukuyozingela. Azalalela emanzini amaningi.

Ukudla

Adla izilwane ezincane zasehlathini nemisundu.

Ukusabalala Kwawo

Atholakala ezindaweni ezifudumele emhlabeni.

Izinhlobo Ezijwayelekile

Cave sweeper - Pempheris vanicolensis
Dusky sweeper - Pempheris adustra
Slender sweepers - Parapriacanthus ransonneti