AbaNtwana

© Dr Peter Magubane
Nakuba zihlukaniswa njengeNorthern Sotho, iNtwana ikholelwa ukuthi ivela ngesiTswana (eNtshonalanga). Zingalandelwa eBakwena-Bamangwato futhi cishe zihlobene neRolong. Kwaze kwaba yilapho bethenga i-Kwarrielaagte ngo-1903, iNtwana yayilokhu ihamba esuka endaweni eya endaweni, ixubana namanye amaqembu. Kwakuphela nje lapho induna yeNdebele uMzilikazi ihlasela amaqembu e-Transvaal ngaleso sikhathi ekhulwini le-19 ukuthi iNtwana, efuna ukuvikelwa, yaba nethonya lamaqembu aseSweden, ikakhulukazi iPedi.

Marriage in Ntwana Society

Ukushada phakathi kweNtwana akuyona into eyodwa kodwa ukukhathazeka kweqembu, ukubhalisa ubuhlobo phakathi kwezihlobo. Ibuye ibeke isimo somuntu omdala kumakoti nomkhwenyana...more

Ntwana Homesteads

Izindlu zaseKayrielaagte zibonisa umqondo jikelele womphakathi nokubambisana phakathi kweNtwana. Izindlu zabo ziyi-microcosms zomphakathi omkhulu futhi zimelela umhlaba wangasese...more

Ntwana Rites of Passage

Indima yabesifazane baseNtwana njengabafazi nabomama kubonakala ekuguqweni kwengubo yendabuko egqoke ngezigaba ezahlukene zokuthuthukiswa....more

The Ntwana People of South Africa

I-Kwarrielaagte esifundazweni saseMpumalanga saseNingizimu Afrika yindawo esemqoka yaseNtwana. Kuthengwa kumlimi omhlophe ekuqaleni kwalesi sekhulu, okwakhiwa kweKayrielaagte...more

The Ntwana Women

Abesifazane ikakhulukazi bahlaziya futhi babonakalisa ama-ethos angashintshi eNtwana. Izindlela zabo zokugqoka, izinto abazikhiqizayo kanye nemikhuba abayenzayo baqinisa indima yabo...more

Traditional Beliefs of the Ntwana

KuNtwana, imvula akuyona nje umthombo wenyama wokuvuselelwa. Kuwuphawu lokuzala okungokomoya kanye nesibonakaliso sokuthi imvelo nomphakathi ziyavumelana....more