Unicornfish

© Johan Boshoff

Dzina Ḽa Muṱa Ḽo Ḓoweleyaho

Unicornfish, Surgeonfish

Dzina Ḽa Tshi Saitsi

Naso

Tshivhumbeo

U swika kha 1 m yo linganelaho ndi 40 cm.

Ṱhaluso

Ina muvhili mulapfu une wo ṱandavhuwela matungo ya dovha ya vha na maṋanga vhukati ha ṱhoho ndi ngazwo ina dzina lo tou raliho. Ya vha na muṱodo nga hafha nga murahu sa dzinwe dza lushaka lwadzo. Mivhala iya fhambana ubva kha buraweni wo swifhalaho uya kha silivhere, tshitopi, muvhala wa makole. Dzinwe dzi na mathoma-thoma.

Nḓivho Yo Ḓoweleyaho

Hoyu muṱa una tshaka dza 19 fhedzi. Iya vhonala kha zwikwara I yoṱhe kana dzi nga mbili-mbili. Dza tshinna dzi ya mela figments nga hafha mutshilani. Yo luga vhukuma ya dovha ya tswenya arali yo levhelwa. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Iḽa dzi algae, detritus na plankton. Iḽa nama

U Phaḓaladziwa

Iya wanala kha nyimelo dzoṱhe tenda havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada Zwo Ḓoweleyaho

Bluespine unicornfish
Naso unicornis
Humpback unicornfish
Naso brachycentron
Orangespine unicornfish
Naso lituratus