Sausage Tree
Muvevha

© Shem Compion

Dzina

Muvevha

Tshivhumbeo

Muvevha uno wanala vhukati ha kontinente kha mashango a Afrika u na maluvha o a nakisaho. Maluvha ahone matswuku a vha o soko ṋembelela lwa vhudele. Munukho wa hone au konḓelelei kha muthu fhedzi u kunga nyamulemalema ṱhukhu une wa anḓadza muvula kha maluvha.
Maluvha awo a tshi wela fhasi, phukha dzi a ḓa dza ḽa ṋunzwu. Phala, mapfeṋe, nguluvhe ḓaka na zwiṋoṋi zwi ḽa maluvha a Muvevha. Huna mutshelo museṱha uno aṋwa kha uyu muri nahone uya nona wa lemela 10wa dzi pound.

Maluvha na Mitshelo

Maluvha matswuku malapfu a Muvevha a putuluwa vhusiku o ṋembelela kha muri zwa vhudele. ṋunzwu dza u nukhelela dza muvevha dzi wana u anḓadzwa ha muvuvha nga nyamulemalema, zwikhokhonono na zwiṋoṋi.

Mushumo wa Muri

Makanda a mutshelo a ya shumiswa u ṱomba halwa. Gwangwangwa ḽa mutshelo ḽi a vheiwa huna lutendo lwauri ḽia alafha ḽi tshi shumiswa nga vho maine. ḽi dovha hafhu ḽa shuma sa tshandukisa muvhala musi ḽo vhilisiwa.
La dovha ḽa shuma u alafha malwadze a lukanda. Asi mutshelo uno ḽiwa nga vhathu fhedzu vhaya shumisa thambo dza hone kha mishonga ya dzilafho. Mutshelo uyu u ya sinḓwa ha bviswa mapfura ane a ṱanganyisiwa na maḓi hutshi khou itiwa mushonga wa u ḓola.

I wanala fhii?

Muvevha u wanalesa vhukati ha mashango a kontinente ya Afrika na vhubva ḓuvha ha yo sa Venḓa, Limpopo.