Sausage Tree

© Shem Compion

Vito

Sausage Tree [Kigelia Africana]

Vito ra xi Latin

Kigelia pinnata

Nhlamuselo

Mjuxaka lowu wa nsinya lowukumekaka e sub-Saharan Afrika I bilomu ra kahle ro saseka. Mabilomu ya wona lawa yotshuka kumbe maroon ya ncikinya lemakumu. Nuhelo wa mabilomu lawa awutsakisi evanhwini. Loko mabilomu yakona yaw a ensinyeni ya rholeriwa hi swiharhi swohambana hambana kukatsa na swinyenyani.
Mihandzu ya mpunwa ya tswariwa eka mabilomu ya nsinya lowu. Mihandzu yakona leyi ya rihlaza yifana swinene na ti soseji naswona yiteka tinhweti kukula kuringanela no tika kutlula 10 pounds.

Mabilomu na mihandzu

Mabilomu ya nsinya lowu wa laha Afrika Dzonga ya pfuleka swinene nivusiku laha swirhabyani leswinga ya khoma swiendla leswaku ya cinkinya kahle. Leswale ndzeni ka bilomu swidyiwa hi vamangedyani na tinyenyani tinwani kukatsa na switsotswani.
Mihandzu ya kona loko yikurile yincikinya Kunene kufana na ti soseji letikulu. Tikula kuringana 2 feet (0.6m) hiku leha kasi yitika kwalomu ka 15 POUNDS (6.8KG)

Switirhisiwa

Xiyenge xinwana xa mihandzu lowu xitirhisiwa kuvirisa byala bya xintu laha makamba yakona yatirhisiwaka ku endla murhi lowu fambisanaka na vukhongeri byokarhi no humesa dayi yotshuka loko yivirisiwile. Mafurha ya kona yatirhisiwa ku horisa mavabyi lawa ya fambelanaka na nhlonge. Kasi tinyenyani tinwana titsakela swinene tinyungu ta mihandzu leyi.
Mekoro ya humesiwa eka tshindi ra nsinya lowu na timintsu ta wona. Kasi swikwekwetsu leswi endliwaka hi tshindi ra nsinya lowu switirhisiwe malembe lawa yotala tani hiswofamba enambyeni wa Okavango le Botswana.
Mihandzu ya kona ayi dyiwi kambe ya kandziwa kuva yi endla murhi lowutshungulaka mavabyi. Muhandzu lowu wa hisiwa leswaku nkuma wawona wuta tirhisiwa ku endla murhi lowu horisaka mavambyi ya nhlonge.

Laha wukumekaka kona

Muxaka wa nsinya lowu wukumeka e Sub Saharan Afrika e dzongeni kuya e nwalungwini wa Afrika Dzonga