Eagle Ray

© Johan Boshoff

Dzina ḽa Muṱa ḽo Ḓoweleyaho

Eagle ray

Manwe a muṱa

bonnet, small tail, manta, common, bull, cownose na devil

Dzina ḽa tshi saitsi

Myliobatidae

Ṱhaluso

Ina muvhili wa tshipulumbu na mafhafha a triangle. Ṱhoho i nga nnṱha ha muvhili. Yo swifhala nga nnṱha, ubva kha nntsu ya ya kha gireyi, tshinwe tshifhinga iya vha na mathoma thoma. Nga matungo ndi tshena, maṱo a nga matungo a muvhili.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Ndi muṱa une dza vha 7 dza vha na tshaka dza 42. Dzi bambela nga luvhilo. Mutshila ndi mulapfu u fhira mmuvhili wayo. Dzinwe dzi na ningo sa eagle na bull ray. Ya vha na zwithu zwine ya zwi shumisa u shenga zwiḽiwa. Ovoviviparous, dzi ya kudzela makumba

Kuḽele

Dzi ḽa dzi molluscs na crustaceans.

U phaḓaladziwa

Dzi wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Eagle ray - Myliobatis aquila
Flapnose ray - Rhinoptera javanica
White-spotted eagle ray - Aetobatus narinari