Octopus

© Jean Tresfon

Leina la Mophato

Octopus

Semeto

Matsogo a yone a ka nna 1 cm go fitlha go 4 m.

Ponalo

Mmele wa tsone o bonolo ka maoto/matsogo ale robedi aa tshwareletsweng mo go ‘mantle’ ya yone e eleng kwa godimo ga tlhogo ya yone. E na le mela ya di-suckers ma matsogong otlhe a yone. Molomo o o nang le nko (beak) kwa magareng (center) ga matsogo a yone. Matlho a mabedi aa magolo.

Dikitsiso

Tlhamagano ya dibopiwa tsa Octopoda e wela ka fa tlase ga mophato wa Cephalopoda, mme o akaretsa di-Cuttlefish, squid le di-nautilus. Di kgona go iphitlha sentle. Di kgona le go fetola mebala ya tsone ka bonako. Bontsi ba di-octopus di na le dipelo di le tharo.
Di thuma ka go tsenya metsi mo magalapeng a tsone a go hema mme di a kgwe ka diphatlha tsa di-funnels. Bontsi ba tsone bo nthsa enke mo metsing ga di ka tsosediwa. Di tsala ka go beela mae a a tlhokomelwang ke tse di namagadi go fitlhela a thuba. Mme mmatsone o a tlhokafala morago ga fao.

Dijo

E fepa ka ditlhapi, crustaceans le di-molluscs.

Anamiso

E bonala kwa mawatleng a a mofuthu, a a bonang dipula le mogote le kwa lewatleng la Arctic.

Dibopiwa tsa Mophato wa Yone

Giant Pacific octopus
Enteroctopus dofleini
Marbled octopus
Octopus aegina
Red octopus
Octopus cyanea