Nine-awned Grass
Jwang ba Mafika

© N.Juergens

Lebitso

Jwang ba Mafika (Nine-awned Grass)

Lebitso la Selatini

Enneapogon cenchroides

Tshebediso

Ke jwang bo thata bo teteyaneng bo emeng tshimong, haholoholo ka mora komello le ho fulwa ho feta tekano. Ke jwang ba pula madiboho, bo molemo bo ka potlakang ka bokoloniale le ho sireletsa tshimo e sitiswang.

Tlhaloso

Bojwang bo bolelele ba mitara. Makgasi le kutu e mokoti a teteyantswe ke moriri o velevete. Palesa e teteyane, makala a arohaneng a moriri a tswelang pele ho motsu qetellong, e bulelehileng kapa e dumelletswe. Karolo e mmala wa letlalo e moriri o teteyaneng.

Bodulo

Haholo e hola tshimong e sitiswang. E ka fumanwa le ka thoko ho tsela. E hola haholo santeng le lehlohlojaneng, mme e tsebahala haholo tshimong ya mopane le majweng a mokwetla.

Palesa

Tshitwe – Motsheanong

Dintlha tsa tshimo

E fumanwa Borwa ba Sahari, Sudan, Afrika Borwa. Ke pula madiboho e nang le boleng ya mofuta wa jwang, e thibela kgoleho ya mobu dibakeng tse ngata kontinenteng, e kgonang ho hola kapele mobung o sitisitsweng le mobung o senyehileng, haholo kamora komello le ho fulwa ho feta tekano.