Kudu

© Roger de la Harpe

Lebitso

Kudu

Tjhebahalo

Kudu e bontsha bong bo nang le matla bo bontshang boholo ba poo, bolelele, manaka a ikharileng a fihlang rekotong ya bolele ba 1.8 m. manaka a hola ka hopethala ha a le dilemo tse tsheletseng. Dipoo di hola ho fihla ho feta dikgomo. Dipoo di bekga boima ba 300kg ka mahetla a boima 1.4 m mme kgomo e he boima ba 210kg ka mahetla a boimaba 1.25m. Di letlatlo le mmala o sootho bo kganyang ho ya boputsweng bo sootho ka mela e mesweu mahlakoreng ka ho fapana ha ka ditshobotsi, boholo le dipaterone. Di nale sebopeho sa lebanta la V phatleng le dibato tse tshweu marameng. Di nale sehlahla sa moriri o molele ka mora hloho ho ya ho theoha ka mokokotlo ho fihla mohatleng.

Dijo

Kudu di ya tsoma, di ja difateng tse fapaneng makala a dihlahla, ditholwana, dikgaketla, meraraneng ha ele teng. Lekgala le lekgala la thabeng.

Tswalo

Nako ya thobalano Afrika Borwa e pakeng tsa Mmesa le Motsheanong.

Boitshwaro

Mohlape wa diphoofolo ha ngata di arohana dihlopha tsengata. Dikgomo di sala le bo mma tsona, empa dipooho di etsa sehlopha sa masowa ha di holela thobalano haholo dilemong tse 2. Dipoho di kopana le tse tshehadi ka nako ya thobalano. E rata bodulo bo sele ha ho fitile nako ya thobalano.

Bodulo

Kudu e rata moru o teteaneng, moru o nang le meutlwa ya Kruger National Park le dipapadi tsapolasing mpomalanga, mopane le muru wa miombo yaprofense ya leboya le profense ya leboyabophirima ho ya dinaheng tse hodimo.

Moo Difumanehang

Kudu di abehile haholo Afrika Borwa, dipapading tse tsebahalang tsa diphoofolo, dipapading tse bolokiweng tsa dipolasi le dipolasing tse tsebahalang.

Dipalopalo Tse Ikgethang

Lebitso la selathini: Trulaphus Strepsiceros
Boima ba tse tshehadi: Dikilogram tse 200
Boima ba tse tona: Dikilomitara tse 250
Nako ya boimana: 7,5 months
Palo Ya Masea: Namane e 1
Tatellano: Artiodiactyla
Lelapa: Bovidae
Manaka: Disentimitara tse 125
Tswalo: E tswala nako e nngwe le e nngwe ya selemo, empa ke haholo qetellong ya hlabula ka mora boimana ba kgwedi tse7.

Tlhaloso Ya Mehlala

E telele ho feta ebile e motsu ho feta Nyala, e tshwana le Blue Weldebeest ho rafoha. E bolele ba disentimitara tse 8-9.