Grey-headed Gull
Kale ya hlogo e putšwa

© Roger de la Harpe
Greyheaded Gull.

Leina

Kale ya hlogo e putšwa

Leina la selatini

Larus cirrocephalus

Lapa

Laridae

Botelele

Disentimetara tše 42

Mafelo a bodulo

Dihlopha tše nnyane goba tše kgolo, di bonwa ka gare ga naga (moo tswadišo e diragalago) le ka mabopong.

Boipiletšo bja dinonyana

Di ka amantšhwa ka modumo wa go swana le kgogo wa go hlakantšha hlogo.

Pelegišo

Mehuta ye e belega le Kale ya Hartlaub. Pelego e dirala go tloga kgweding ya Mosegamane go fihla ka Dibatsela. Mae 2 - 3, mmala wa fase botala bja leratadima-botala go ya go botsothwa bja go tsenelela le dipatšo tše botsothwa tša go fapafapana.

Tlhalošo ya bo nnyane

Tše nnyane di na le dihlogo tša go ba tšhweu le gomme tša tlotšwa ka dipatšo tse ntšho morago ga mahlo ka morago ga hlogo, e fapane le Kale ya Hartlaub ka go ba maoto a go ba le botsothwa bja go phatsima, molomo wo mo telele wa go ba le mmala wa go phatsima o nago boso ntlheng le mosela wa ntlha ye nago le boso.

Tlhalošo ya tše kgolo

Tše kgolo di na le katiba ye e putšwa kamoka, mahlo a serolane sa seetša le molomo wa bokhubedu bja go phadima le maoto. Ge e sa belege, hlogo e ba tšweu.

Maemo

E tlwaelegile mo magaeng a go tlogelwa go sa dule batho.

Phatlalatšo

Kale ya eetse a hlwekilego e hwetšwa ka matsheng le matamong. Ka mehla e a bonwa eupša le ge go le bjalo e sa bonwa bjalo ka moeng ka Kapa Lebowa.