Common Finger Grass
Bjang bja Monwana Tlwaelo

© Johan Wentzel PhD

Leina

Bjang bja Monwana Tlwaelo

Leina la seLatini

Digitaria eriantha

Tšhomišo

Ke bjang bja go lewa bjo bo tšewago bjalo ka bjo bongwe bja maleba bja tlhago le go bjalwa (ya go tsebega gabotse ya dihlopha tša dibjalo ke bjang bja monwana bja Smuts) ka Borwa bja Aforika. Bo nna bo lewa go fihlela mafelelong a marega gomme gantšhi bo šomišwa bjalo ka furu ya go ema.

Tlhalošo

Botelele bja go fihla dimetara tše 1.8. Tšhutla ya ngwagangwaga ka dimilimetara tše 14 bja letlakajana. Hlogo ya letšoba ka meetlwa ye 3 go ya 15, ka e tee goba mahlogedi a mabedi a go tšwa kutung, go ka bonwago ka go rulla ntlheng. Karolo ya sebjalo ke ya go ba le mariri ka tlwaelo.

Mafelo a bodulo

Bjang bja Monwana Tlwaelo bo mela mabung a mohlaba dikarolo tše di omilego kudu le ka mabung a go koloba go swana le thoko ga vleis ka mafelong ao a nago le pula ye ntšhi. Bjang bja Monwana Tlwaelo bo hwetšwa ka Borwa bja Aforika.

Matšoba

Pherekgong-Moranang

Dintlha tša naga

Bjang bja Monwana Tlwaelo ke bjo bong bja diphedi tša go dirwa bjalo ka bjona ka mehutahuta go akaretšwa Bjang bja Monwana bja Smuts, Bjang ba Nomoro le Bjang bja Pongola.