Barracuda

© Johan Boshoff

Leina La Go Tlwaelega La Lapa

Barracuda

Leina Le Lengwe La Yona

Ga Le Gona

Leina La Tša Thutamahlale

Sphyraenidae

Bogolo

Go fihla dimetara tše1,8

Boitšhupo

E telele ya go lelefala, ya go ba sephapathi ga nnyane ka mahlakoreng ka maphegwana a hlapi a bophara le go aroganywa. Mohlagare wa ka fase o mo telele gom feta mohlagare wa godimo. Ka hlogo ya go swana le ntlha ye bogale. Meno a a ma telele a bogale. Gantšhi e putswana bja botsothwa godimo le bosilibera tlase. E ka no ba le methalo ya mmala goba le dipatšo tša go se tlwaelege.

Tshedimošo Ya Kakaretšo

Lala la Sphyraenidae le akaretša ye1 ya mofuta le diphedi tše18. E hwetšwa botebong bja go fihla dimetara tše100. Ke diphedi tša go bulega ga lewatle. Ke dibatana tša go tšea monyetla. Tša baswa di beiwa kudu ka dihlopha, tše kgolo di dula di noši. Di tsoma ka lebelo la go go tlola go akgofiša go fihla dikilograma tše 45 ka ngwaga. Ke hlapi ya ya boleng bja godimo ya dipapadi. E ntšhetša mae ka go bulega ga lewatle.

Phepo

E Iphepa ka dihlapi tše dingwe. Gape e ja tša go hwa.

Phatlalatšo

E bonala ka dithemperetšhara ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta Ye E Tlwaelegilego Ya Diphedi

Barracuda ye kgolo - Baracuda ya Sphyraena
Barracuda ya leino la saga - Sphyraena putnamiae
Barracuda ye serolane - Sphyraena flavicuada