Anemones
Dianemone

© Johan Boshoff

Leina la la la go tlwaelega

Anemones

Leina le lengwe

Matšoba a lewatle

Leina la tša thutamahlale

Actiniaria

Bogolo

Go tšwa go sentimetara ye 1 go ya go dimetara tše 2 palogare

Boitšhupo

Ke la mmele wa bokasilintara wa go gorullwa, o kgomareditšwego ka fasana ga letlalo ka petale ye sediko ya bophaphathi. Ditatanyane di dokologa molomo. Disele tša go hlaba ka gare ditatanyane. fapana, wo mopinki mmala, wo moperese, boserolwana le mmala wa Namune le go ye hubedu. Mebala e fapana go tšwa go botsothwa, bopinki, boperese, boserolane le mmala wa namune go ya botala le bokhubedu.

Tshedimošo Ya Kakaretšo

Tshepidišo ya di Aktiniaria e na le 44 ya malapa le ka godimo ga 1 000 ya diphedi. Danemone di nyalelane dicoral le hlapitšheli. Di na le dinematocyst ka ditatanyaneng tše di di šomišago go thula le go wiša dibolawa tša tšona. Tše dingwe tša diphedi di epa melete ka sehlabeng gomme goba di phele ka gare ga segwere. Di ntšhetša mae lewatleng la go bulega.

Phepo

Di fepa ka plankton le hlapi.

Phatlalatšo

E phela ka dithemperetšhareng ka moka le mawatleng a borutho.

Mehuta Ye E Tlwaelegilego Ya Diphedi

Anemone ya kgoparara - Heteractis magnifica
Anemone ya Sehlaba - Aulactinia reynaudi
Anemone ya Nkwe - Nematanthus annamensis