Uphawu lukaHulumeni wesiFundazwe saseGauteng

Incazelo yophawu

Ngaphansi kwesigcawu kukhona izixhumanisi ezimbili zegolide eziqukethe isiqubulo sesifundazwe - UNITY IN DIVERSITY. Isihlangu sinobuhlaza okwesibhakabhaka, esimele umbala wengubo egqoke isikhulumi esiShayamthetho Esiphezulu. 

Ukuvezwa kwesihlangu igolide eline-pickaxe enemibala efanekisela ukuqala kwezimayini zegolide zesifundazwe kanye nokuxhumanisa negama lesifundazwe. Phezulu kwesihlangu i-cornet, efana ne-cornet ekhanda lomama wesifundazwe. Isihlangu sisekelwa yizingonyama ezimbili zegolide, negolide elifanekisela igama lesifundazwe kanye nengonyama efanekisela ingxenye yengonyama yomnotho wesizwe. I-logo kumele isetshenziswe ngaso sonke isikhathi ngesiqubulo sikaHulumeni sesiFundazwe saseGauteng: I-Kuyasheshwa: I-Gauteng isebenza kangcono

Translated by Nsika Khoza