Prawns
Ishebenisi

© Johan Boshoff

Igama

Ishebenisi

Igama Lesayensi

Dendrobranchiata

Ubude

Elejwayelekile lingamasentimitha ayi-12 kodwa lingakhula lize libe ngangama-30.

Libonakala Ngani

Ishebenisi linomzimba olulekile onoqweqwe oluqinile ngaphandle. Linezimpondo ezimbili ezinde ngaphambili namazipho ezinyaweni eziyisithupha. Ezinye izinhlobo zamashebenisi zinothi olude olusuka okhakhayini lwedlule nobuso. Umbala wawo uyashiyana – obomvu, o-olintshi, ophuzi, omnyama, omhlophe nophinki. Ishebenisi liphinde lisebenzise imibala yalo ukucasha ukuze izitha zingaliboni kalula.

Ulwazi Olwejwayelekile

Umndeni wamashebenisi unemikhakha eyisikhombisa nezinhlobo ezingama-26. Ama-shrimp nawo abalwa ngaphansi kwawo lo mndeni. Amashebenisi azingela ukudla ebusuku kanti atholakala ezindaweni ezinamatshe nezinesihlabathi. Uma ezalela amaqanda ayawasaphaza.

Ukudla

Ishebenisi lidla imfucuza nezitshalo ezimila emanzini noma olwandle.

Indawo

Litholakala olwandle ezindaweni ezinamazinga okushisa akahle nezinamazinga okushisa aphezulu.

Izinhlobo Ezejwayelekile

Eastern king prawn - Penaeus plebejus
Plain shrimp - Palamoen adspersus
Night shrimp - Processa sp