Tsamaiso ya Avian Influenza

© Chris Daly

Ha e le hantle kokwana-hloko ya avian influenza ke lefu le hlakileng, le bolelang hore ho qhoqhwa ha modumo ho tlameha ho tlalehwa ngakeng ya diphoofolo hang ha ho kgoneha.

Ho hloleha ho tlaleha lefu le jwalo ho bonahala e le tshireletso ya tlolo ya molao, ka lebaka la dikotsi tse amanang. Suthela pontsho di tla nkwa bakeng sa tlhahlobo ya laboratori ho tloha ho dipelaelo tse phelang le dinonyana tse shweleng ho tiisa hore na ho fumanwa eng le ho kgetholla bothata.

Tlhahlobo ya pele e bohlokwa haholo ho thibela lefu lena hore le se ke la hasana ho dinonyana tse ding, mapolesa a mang le haeba e le khatello e fetisisang, batho.

Tsamaiso

Polasi moo ho be le tshohanyetso ya ho qhoma, e tla behwa tlasa karolong ya boiphediso e nang le disebediswa tsa tsamaiso ho thibela dinonyana tse kulang hore di se ke tsa kopana le dinonyana tse tsitsitseng. Kaha ha ho na phekolo e fumanehang, dinaha tse ngata, tse kenyeletsang Afrika Borwa, di leka ho fedisa lefu lena ka ho "fedisa lefu lena".

Sena se akarelletsa ho hula dinonyana tsohle tse nang le tshwaetso le tse pepenene, ho lahlehelwa ha ditopo le dihlahiswa tsohle tsa diphoofolo, ho arola ka thata le ho laola mekgwa ya dikgoho le dikoloi tse kotsing ya ho thibela lefu lena hore le se ke la jala le ho thibela ka ho feletseng mehaho ya tshwaetso. Mokgwa ona o atisa ho etswa tlasa taolo ya mmuso le diaparo tse kgethehileng tsa tshireletso le diphahlo tse aperweng nakong ya tshebetso, esita le haeba mathata a sa fetiswe ke batho.

Diente tse thibelang malwetsi di a sebediswa dinaheng tse ding ho sireletsa dinonyana tse phetseng hantle nakong ya ho phatloha ha dikokwana-hloko kapa moo lefu lena le leng teng. Mokgwa ona ha o dumellwe Afrika Borwa leha ho le jwalo, ka lebaka la thibelo e mpe ya tshusumetso e ka nna ya eba le kgwebong ya machaba le hobane ho thibela diente ho ka etsa hore ho be thata haholo ho kgetholla ho qhoma.

Ba bang ba bapalami ba Afrika Borwa leha ho le jwalo ba nka hore ho thibela ente e lokela ho dumellwa, haeba Afrika Borwa e sa kgone ho lefella bahlahisi bakeng sa tahlehelo, jwalokaha e etswa dinaheng tse ngata tsa lefatshe.

Thibelo

Ho ya ka Lefapha la Temo, kokwana-hloko e ka atoloha habonolo ho tloha polasing ho isa polasing ka ho tsamaya ha dinonyana tse phelang malapeng, batho, haholo-holo ha dieta le diaparo di silafaditswe, le dikoloi tse silafetseng, disebediswa, dijo le masente. Ka hona, balemi ba lokela ho ba hlokolosi haholwanyane le ho ba le matla ho thibela lefu lena hore le se ke la kena mapolasing a bona ha ba tseba hore ho na le bothata. (Bala ka ho eketsehileng ka ho tsitsa ha dijalo).

Bahlahisi ba bolokang dinonyana tsa bona ka ntle, ba lokela ho nahana ka ho fallela dinonyana dibakeng tse sireletsehileng, kaha kokwana-hloko e ka jala ka ho toba le dinonyana tse nang le tshwaetso- dinonyana tse hlaha kapa tse ding, haholo-holo diphoofolo kapa dijo tse silafetseng, metsi, thepa le diaparo. Mefuta e meng, e kang dikatse le dikolobe, e ka nna ya eba dijari tsa tse ding tsa mathata.

Dinaheng tse ngata ho bonahala ho na le kgokahanyo ya nakwana, hangata ho hlaha ho hlahella ho pota-pota ho wela ebe jwale ho senya ha boemo ba lehodimo bo futhumala. Afrika Borwa, jwalo ka dinaha tse ding tse ngata, ho hlahloba lefu lena dinonyana tse hlaha le mapolasing, ho nka mehato e potlakileng le ho hlokomedisa ba bang ka kotsi ha ho hlaha tshwaetso.

Translated by Bongani Matabane