Watsonia

© Roger de la Harpe

Leina

Watsonia

Leina la seLatini

Watsonia transvaalensis

Tlhalošo

Watsonia e na le globose corm ya kgatelelo, e gola ka godimo ga meloko ye mmalwa ya kgale ya dicorm, ao a nago le khupetšo ya tlhale ya phatlaletše.

Mahlare a mane a tiilego ka popego a swana le sabola, ye e ka fase kudu e lego yona ya go ba ye telele kudu gomme e fihla go disentimetara tše 90 botelele.

Matšoba

Thito ya hlogo ya matšoba e ka ba metara ye 1 goba go feta ka botelele le ka palo ya 16 ya matšoba. Matšoba a fapana go ya ka sebopego le mmala.

Ka dinako tše dingwe mahlare a hlogong ya letšoba a elela botšhweung, a bopinki bja go gagoga, rosa ya kgale, salemone, le botsothwa ka mmala, le lengwe le lengwe ka gare go fifetše le bopinki bja go tsenela. Nako ya go thunya ga semela se ke ka Diphalane go fihla ka Dibatsele.

Mafelo a Bodulo

Le hwetšwa ka bontšhi ka mafelo rategago. Le gola ka bophara mašokeng a bjannye ka mafelong a ka Profenseng ya Lebowa, ka mafelong a go nošetšwa kudu.

Dintlha tša Naga

Watsonia di gola ka lebelo, ke dibjalo tša go tiya. Ge selete ka moka se thunya ka selemo, matšoba a kgahliša kudu e bile a hlama seswantšho sa maleba.

Sebjalo se hwetša leina la sona go tšwa go Mohlomphegi William Watson, ka ngwagakgolo wa 18th, mobrithani wa morata matšoba.