Xana i Yini Vuswikoti Byintsongo?

© Andile Bhala
Vuswikoti byo tiya eka ntirho wale mapurasini byiya hi ntirho wokarhi. U fanele kuva u tokotile kuva u endla mintirho yokarhi. Mintirho yotika ya endliwa e mapurasini naswona loko u endla mintirho yale mapurasini xikombiso, ku chayela movha, kutirhisa khomxuta, ku sawutisa swifuwo kukatsa naku endla ntirho wihi na wihi wale purasin. Vuswikoti byo tika hi lebyi ubyi kumaka loko urikarhi u tirha naswona i vuswikoti lebyi u vulavulaka hi byona loko uri eka xikambelo xa ntirho waku tirha e purasini.
Vuswikoti byintsongo, hile tlhelo, hileswi wena munhu u kotaka swona kukatsa naku kota ku vulavurisana na vanhu.
Kuya hi un’wana wa van’wamabindzu lavanga humelela swinene e UK, James Caan ‘vatirhi va khomeletiwa hiku pfumala vuswikoti byintsongo’.
Uri vuswikoti bya nkoka ikuva munhu a kota ku burisana na vanwani, ku tirha tani hi ntlawa, ku teka swiboho, ku khoma nkarhi, ku navela ku lawula vumundzuku bya wena. Vuswikoti byintsongo byikatsa ntlhontlho na kutiyimisela ka munhu, kukota ku tirhisa nkarhi wawena kahle nakuva na vutihlamuleri. Loko swita eka ku burisana, loko u tsala ti emails nati SMS’s, tiyisisa leswaku u peleta kahle, u tirhisa va hefemula laha swinga fanela kutani u hetisa mahungu ya wena hiku tsala vito ra wena emakumu.
Vuswikoti byintsongo byinga tisa kuhambana eka kuva u kuma ntirho nakuva unga wukumi. Xikombelo xin’wana na xin’wana xantirho xingava na vuswikoti byo karhi lebyi lavekaka, kambe ndlela leyi votala vangavaka na vuswikoti lebyi hiswona swingata endla leswaku munhu ava wo antswa kutlula lavan’wani.
Vuswikoti bya wena lebyintsongo hibyona lebyingata endla leswaku u hambanyiseka eka lavotala xikan’we nakuva wo hlawuleka. Akova ku suka uya endla ntirho, kambe ku hlohletela na lava u tirhaka na vona.

Translated by Ike Ngobeni