Monkey
Kgabo

© Nigel Dennis
Go na le mehuta ye e fetago 250 ya dikgabo lefaseng ka moka, go tloga ka bogolo go tšwa go pigmy marmoset ka disentimetara tše 15 go ya go Mandril e ka bago ka botelele bja metara go ya godimo. Go na le kgakanego ka phapano gare ga Dikgabo le Ditšhwene le phapano ya mekgwa ye e šomišwego ke dipeakanyo tša mehutahuta.
Dikgabi di fan aka diiri tše di ntšhi tše kgahlišago go thabša baeng mafelong a go bontšha diphoofolo ka Aforika, O ka moo di selekišago gomme ka dinako tše dingwe di swanago le batho ka mekgwa.

Ka therešo ke bathabiše ba bagolo, eupša gape di ka silikiša ge di gahlana le batho ka dijo. Dikanegelo ka bothata ka dintlo khiri le dikampeng tsa diphoofolo ka Aforika di tlaetšwe mafelong a swanago le diphapoši tša boapeelo le ditente di a hlaselwa go tswongwa dijo.
Ge bothata bo thoma ka Dikgabo mo sebakeng go boima go gore di ka emiša, ke mokgwa wo o tlo fetelašgo meloko ye e tlago. Kgabo e e tlwelegilego kudu mo Aforika ke ye bitšwago kgabo ya Vervet, ithute go feta ka kgabo ya Samango.