Nina Joubert
Afrikaans Translator

Nina Joubert is a vegetarian with her body in the Mother City and her heart in the bushveld, she is a copywriter with a passion for conservation.Afrikaans Nina Joubert is a vegetariƫr wat in Kaapstad woon, maar haar hart op die bosveld verloor het. Sy is 'n kopieskrywer met 'n passie vir natuurbewaring.