Minkarhi yati Symbols ta tiko

Mu Afrika Dzonga un’wana na un’wana uve na xiave eka kutihlanganisa na ntshungu ku endla naku hetisisa ku endliwa ka ti symbols ta tiko.

1993

©Dr Peter Magubane
Exikarhi ka -1993 – Minjhekanjhekisano ya kuhundzela emahlweni endzhaku ka xihlawuhlawu kuya eka xidimokirasi yive kona e World Trade Centre, Kempton Park.
7 September 1993 - Va Multi-Party Negotiating Council vathola National Symbols Commission
Ekuheleni ka 1993 – Ku amukeriwe vumbiwa bya nkarhinyana bya Afrika Dzonga

1994

©Eric Miller
20 April 1994 – Ku amukeriwa mujeko wuntshwa wa tiko
27 April 1994 - Kuvana nhlawulo wosungula wa xidimokirasi e Afrika Dzonga

1996

©Eric Miller
10 December 1996 - Ku sayiniwa vumbiwa leswaku byiva nawini e Sharpeville

1997

©Eric Miller
10 October 1997 – Ku amukeriwa risimu rintshwa ra rixaka

2000

27 April 2000 – Ku amukeriwa Coat of Arms leyintshwa

Translated by Ike Ngobeni