Mountain Aloe
Inhlaba yentaba

© Roger de la Harpe
Mountain Aloe.

Igama

Mountain Aloe (Inhlaba yentaba)

Igama lesiLatin

Aloe marlothii

Incazelo

Lena nhlaba yinde, inesiqu esisodwa namaqabuga amahle aluhlaza okwesibhakabhaka ngokumpunga. La maqabunga anameva amancane kanti phakathi anoketshezi olunamfukayo oluthanda ukuba phuzi. Lolu ketshezi lusetshenziswa ukwelapha isisu. Phakathi kukaNhlangulana noNhlaba, phezulu kwesiqu, le nhlaba iqhakaza izimbali ezi-olintshi ezithanda ukuba yimigxusha. Isiqu sembozwe amaqabunda omile. Ameva emaqabungeni noketshezi olubabayo phakathi kuwo yikho okwenza izilwane zehluleke ukusidla lesi sitshalo.

Indawo ekhula kuyo

Lolu hlobo lwenhlama lutholakala eNorth-West, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Swaziland, Zimbabwe, Botswana, Mozambique nakwaZulu-Natali.

Olunye ulwazi

Njengezinye izinhlobo zenhlama, i-Mountain aloe isetshenziselwa ukwelapha izifo ezehlukene. AmaZulu ayisebenzisa ukwelapha izikelemu kanti ezinye izizwe zilapha ngayo isisu nezifo zamahhashi.