Whitethroated Monitor

© Tyrone Ping

Dzina

White-throated Monitor (Varanus albigularis albigularis)

Vital Statistics

Hune ya Wela Hone: Tshikokovhi
Nzudzanyo: Squamata
Muṱa: Varanidae
Vhulapfu Tshinna: 400-500 mm
Vhulapfu Tshisadzi: 400-500 mm

Tshaka/Zwigwada

White-throated monitor[V. a. albigularis]
Angola white-throated monitor[V. a. angolensis]
Eastern white-throated monitor[ V. a. microstictu]

Ṱhaluso

Ndi inwe tswina ndapfu vhukuma ine ya vha na milenzhe ya u khwaṱha vhukuma, ya matomboni na maṋo ane a pfa vhukuma. Thoho ya vha na ningo ya tshipulumbu ine ya vha na mabuli tsini na maṱo. Nga murahu hayo ha vha na muvhala wa tshitopi.

U Phaḓaladziwa

I hone fhethu hune ha vha uri ho oma na fhethu hune ho ṱoḓa u vha soga fhedzi asi soga nga maanḓa, a iho kappa vhukovhela. Hunwe ndi fhethu ho omaho tshipembe ha Afrika.

Kubebele

Mathomoni a khalaṅwaha ya tshilimo iya kona u kudzela makumba ane a thoma kha 8-51 zwi tshi bva kha tshivhumbeo tsha ya tsadzi. Ya thothonya makumba nga murahu ha maḓuvha a 110-120 yo tou ya kule, fhedzi i fhedza tshifhinga tshayo i maḓakani.

Kuḽele

Iḽa nga maanḓa maḓongololo, dzi beetles, nzie na zwinwe zwo no wanala kha shango.