Seeplakkie

© Roger de la Harpe
Seeplakkie.

Dzina

Seeplakkie

Dzina ḽa tshi Latin

Scaevola plumieri

Nḓowelo

Hetshi tshimela tshi ya wanala fhethu hune ha vha uri ho ḓalesa maḓi tsha shuma u tsireledza.

Ṱhaluso

Hetshi ndi tshimela tshiṱuku, tshine tsha dzula tsho dalafhala tsha vha na matavhi ano nga thanda o khwathaho a tshivhumbeo tsho vuleaho matungo. Mitshelo ya hone ndi zwithu zwino nga thobeila, muvhala ndi phephulu musi dzo no vhibva. Tshivhumbeo ndi 40 mm, vhuhulwane ndi 1 m vhulapfu.

Tshaka dza heḽi ḽiluvha

Salsola nollothensis (port nolloth northwards) ndi ḽone ḽa vhuṱhogwa kha thophe dza arid Namibian. Ḽi ya kwamea nga u shotha ha maḓi, na u sa vha hone ha muṋo, mufhiso na muṱavha wo no dzula u khou gidima, tshi na midzi yo khwaṱhaho na thanda ya muvhala wa pinki, ndi tsekene.

Mawanwa

Hetshi tshimela tshi ya kona u thivha kana u tsireledza muṱavha une wa dzula u tshi khou tshimbila, u fhaṱa zwithu zwiṱuku na u khwaṱha hatsho zwi ya tsireledza na kha u elela ha ha maḓi.