Pufferfish

© Jean Tresfon

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Pufferfish

Alias

Puffers, blowfish, bubblefish, swellfish, honeytoads.

Dzina ḽa tshi saitsi

Tetraodontidae

Tshivhumbeo

U swika kha 1m yo linganelaho ndi 40cm.

Ṱhaluso

Yo ita tshipulumbu ya dovha ya vha na muvhili na ṱhoho ndapfu. Ya vha na maṋo maṋa ane avha uri o khwaṱha vhukuma. Nga hafha hune havha ho dzula mutshila ndi hu sekene ha dovha ha kokovha. Lukanda alu na makwati. Mivhala iya fhambana vhukuma ubva kha buraweni, beige ya vha na zwithoma-thoma.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa Tetraodontidae ndi 19 ha vha na tshaka dza 121. Tshinwe tshifhinga iya ḓaḓisa ya vhonala sa Porcupinefish. I wanala fhethu hune ha vha hutete. Nga zwinwe zwifhinga iya wanala maḓini a mashika. Lukanda lwa hone lu na mulimo. Dzi bambela nga zwiṱuku-ṱuku. Dzi ya kona u ḓi tsireledza nga muvhili wadzo. Dzi ya kudzela makumba.

Kuḽele

Dzi ḽa urchins, sponges, starfish, corals, zwivhungu, molluscs, algae na tunicates.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala kha nyimelo dzo fhambananaho tenda ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Blackspotted pufferfish (Arothron nigropunctatus)
Map pufferfish (Arothron mappa)
Model toby (Canthigaster valentini)