Phakha ya Tshitshavha ya Mapungubwe

© Roger de la Harpe

Hune ha Ṱangana Mashango Mararu

Maḓaka a Arid savanna, o ḓadziwa nga miri mihulwane ya baobabs. Hune u nga vhona zwavhuḓi ḓuvha ḽi tshi khou kovhela. Phukha ṱhanu khulwanesa na dzone uya kona u dzi vhona zwi sa netisi dzi tshi khou ṱoḓana na murunzi fhasi ha muri wa mashonzha…na hune havha ho ḓala hune ha ṱangana mulambo wa Limpopo na Sashe, zwi tshi khou sika zwithu zwine zwa nga manditi hune mashango mararu a ṱangana hone…u tama na u ṱuṱuwedza na dzingu ḽine ḽa vha na zwimangadzo hu dzumba fhethu ha vhuḓi ha zwa vhufa, ho pfumaho ha dovha ha naka ha vha na zwithu zwa mvelo.