Mountain Aloe
Tshikhopha tsha thavhani

© Roger de la Harpe
Mountain Aloe.

Dzina

Tshikhopha tsha thavhani

Dzina ḽa tshi Latin

Aloe marlothii

Ṱhaluso

Tshikhopha tsha thavhani ndi tshilapfu, tsha vha na tsinde lithihi ḽine ḽa vha na maṱari matete madala ḽa tingeledzwa nga zwithu zwo imaho sa mipfa tsha vha na na luluḓi lwa muvhala lwa tshitopi, luluḓi lwa hone lu ya thusa kha u lafha malwadze a thumbuni. Maluvha avha o dzula vhukati ha tsinde avha na tshivhumbeo tsha tubular. Ha vha na manwe maluvha a muvhala wa tshitopi ane avhonala ubva kha ṅwedzi wa Fulwi uswika kha wa Ṱhangule. Tsinde ḽo tsireledziwa nga maṱari o omaho, tshimela tsho tingeledziwa nga mipfa na nga luluḓi luvhavhaho.

Nḓowelo

Hetshi tshikhopha tshi wanala u bva kha vunḓu ḽa North- west, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga na kha shango ḽa Swaziland, Botswana, Zimbabwe na Mozambique uya KwaZulu Natal.

Mawanwa

Sa kha zwinwe zwikhopha tshi ya shumiswa kha u alafha malwadze manzhi, mazulu vha ya shumisa matari na midzi kha u fhodza dzi ṋowana na dzinwe tshaka dzi ya tshishumisa kha u lafha malwadze a thumbuni na kha vhulwadze ha donngi.