Kudu Lily

© Roger de la Harpe
Kudu Lily.

Dzina

Kudu lily

Dzina ḽa tshi Latin

Pachypodium saundersii

Ṱhaluso

Hetshi ndi tshimela tsho itaho ḓaka tshine tsha vha na mutumbu wo siṱaho, na matavhi ane anga a khou wa. Maṱari ana muvhala wa girini, tshifhinga tshine ḽa anwa mitshelo ndi tshifhefho ha kona u vhonala maluvha a muvhala mutshena.

Nḓowelo

Hetshi tshimela tshi ya wanala kha dzi thavha dza Lebombo na kha zwinwe zwipiḓa zwa Kwazulu natal na Mpumalanga na kha mashango a vhahura a Swaziland na Zimbabwe.

Mawanwa

Hetshi tshimela tshi hula nga zwiṱuku zwino nga nwambo wa zwezwo, tshi ya vhulahwa na u hula tshi saathu uhula nga uri vhathu vha ya pfana na zwa u lima. Atshi koni u ḓowela fhethu hu swa nga zwezwo fhethu hunwe a tshiho na luthihi.

Nga nnḓa ha lunako lwa tsho ahuna zwinwe zwine tsha thusa ngazwo vhathu. Fhedzi arali zwifuwo zwa nga ḽiḽa zwi ya vha kha khombo ya u fa.