U Ita Halwa

© Chris Daly
Halwa ndi tshinwe tsha tshinwiwa tshine tshi ya nwiwa vhukuma kha ḽifhasi. Asi vhanzhi vhane vha nga hanedza musi u tshi khou ri wo vha na ḓuvha ḽi lapfu wa tou wana nthihi ine ya rothola. Huna nḓila nnzhi dza u ita halwa. Barley, hops na yeast dzi ya tanganiswa nga nḓila dzo fhambanaho dza kona u swika hune dza ita halwa.

Microbreweries na craft beer vha koni vho vhuma vha tou ḓa phanḓa kha vha iti vha halwa Afrika Tshipembe. SouthAfrica.co.za i ya tshimbidza kha nḓila dzoṱhe dza u ita halwa, ubva kha u ḓi tavhela mufhoho na musi u tshi vho i shela uri u kone u inwa.