Shiraz

© Glenneis Kriel

Nhlamuselo

Shiraz i madiriva lawa ya endlaka wayeni yotshuka na nantswo wo hlawuleka wa smoky. Yive kona endzhaku kaloko kuhlanganisiwe madiriva yohambana hambana tanihi, Dureza na Mondeuse blanche.

Ntumbuluko

Ekusunguleni aku ehleketiwa leswaku Shiraz yi huma exidorobanini xa khale xa Persia xa Shiraz endzeni ka Iran. Kuya hi vulavisisi bya DNA eka malembe yava 1990s byi tiyisisile leswaku France hirona tiko rantiyiso leri yinga sungula kona hikuva vatswari vakina hivumbirhi va Shiraz vahuma e dzongeni vuhuma dyambu bya France.

Muxaka lowu awu byariwa e Rhone valley kuringana madzana nyana ya malembe. Ku duma ka yona kuvuye kukula swinene kusukela himahelo yava 1960s,tani hi nantswo wa Grenache noir na Carignan.

Mavito Yanwana

Eka tindzhawu tinwana ta misava, madiriva lawa yativeka tani hi Syrah. Vahumelerisi vantshwa tanihi Afrika Dzonga na Australia, vaha kusungula kutirhisa vito leri ku kombeta xitayele xa wayeni. Syrah yihlayiseriwile tiwayeni tandzhavuko wa Rhone letingana nantswo wa mihandzu, kasi Shiraz yitirhisa tiwayeni ta ximanguva lawa laha madiriva yakona ya khiwaka loko ya vupfile naswona yana nhlayo yale henhla ya byalwa na minantswo ya mihandzu.

Vuhumelerisi e Afrika Dzonga

Aswitiveki leswaku Shiraz yifike rini laha Afrika Dzonga. Kuya hi vutivi nyana lebyinga kona, Governor Simon van der Stel hoyena anga yitisa lah Afrika Dzonga emakumu ka malembe yava 1600s. Kasi kuna lava tivaka leswaku James Busby, wohuma e Scotland loyi anga sungula kuhumelerisa Shiraz e Australia, u siye swimilani e Cape Town loko ari endleleni yoya e Europe hiva 1840s.

Masimu yosungula ya byariwe e Groot Constantia kuya emakumu ka malembe yava 1890s, kambe ku duma ka yona ku vuye kuhunguteka hikwalaho ka kuhumelerisiwa loku aku hungutekile naswona vahumelerisi avanga khensiwi eka khwalithi leyi vayi endlaka. Swimilani swotala swivuye swihlaseriwa na hi xitswongwatsongwana.

Bernard Podlashuk, loyi ativekaka tani hi “Tatana wa Shiraz e Afrika Dzonga”, ari wosungula kuva a chela Shiraz e bodlheleni ra wayeni ya muxaka wunwe hi lembe ra 1957. Exikarhi ka 1992 na 2016, tindzhawu ta vuhumelerisi tivuye ti andza swinene kusuka eka 900 ha kuya eka 10 000 ha, leswinga endla leswaku Shiraz yiva eka xiyimo xavumbirhi kuva madiriva ya byariwa laha tikweni.

Tindzhawu ta Vuhumelerisi

Madiriva lawa ya tirha kahle eka misava yale xikarhi naswona yakota kukondzelela maxelo yo hambana hambana. Masimu ya wona yakumeka eka tindzhawu hinkwato ta vuhumelerisi e Afrika dzonga, laha Paarl yingana ndzhawu yikulu swinene, yilandzeriwa hi Stellenbosch na Swartland. Yi teka phesente yikulu swinene eka madiriva lawa ya humelerisiwaka e Cape South Coast.

Ku Kula

Madiriva lawa ya khotseka no kokova ehansi kambe nsinya wakona wuva kahle. Vuhumelerisi byi suka e hansi kuya ehenhla swinene kufikela kwalomu ka 10 t/ha na 15 t/ha.

Ku Vupfa

Madiriva ya vupfa kuri khale exikarhi ka nguva kusuka emahelweni ya February kuya eka hafu yosungula ya March.

Mihandzu

Mihandzu yakona iyintsongo nyana, yiva na xivumbeko xa oval yitlhela yiva ya wasi kuya eka ntima hi mihlovo. Nhlonge yilarile kambe yitiyerile naswona endzeni yina mati lawa yangana nantswo wa kahle. Mihandzu yakona yilanguteka onge ya vuna loko yitshikiwa nkarhi woleha ensinyeni.

Matluka

©Glenneis Kriel
Ya wona ya rihlaza ro basuluka, yakurile yatlhela ya leha yava na swiave swa ntlhanu.

Switswotswana na Mavabyi

Madiriva lawa yakota ku kondzelela mavabyi kambe mavabyi ya Shiraz yava xiphiqo eka tinxaka tinwana ta madiriva. Muxaka lowu wuvaviseka ngopfu loko kutshuka kuve na moya.

Kutirhisiwa

Ya tirhisiwa ku endla wayeni ya muxaka wunwe no katsiwa na tinwana kuva yihumesa minantswo yohambana hambana tani hi Cape blend, leyingana kwalomu ka 30% xikanwe nakutlula 70% Pinotage, kumbe nantswo wa classical Rhone. Yitlhela yitirhisiwa ku endla tiwayeni totshuka ta sparking.

Nantswo

Nantswo wa tiwayeni ta Shiraz wuya hiswilo swotala kukatsa xiyimo xa maxelo, ndzhawu ya vuhumelerisi na ndlela leswi nsimu ya madiriva yi hlayisisiwaka xiswona kuya fika eka nkarhi wa ntshovelo.

Tiwayeni ta kona tina minantswo yohambana hambana tani hi smoky, peppery, spicy na mihandzu, kasi eka tindzhawu leti kufumelaka kuhuma letingana nantswo wohlawuleka swinene wa mihandzu.

Masimu lawa yanga eka ndzhawu yopfaleka notshikiwa nkarhi woleha kuva ya vupfisisa yava na nantswo wa plum yovupfa na wa berry, kasi lewanwani ya tisa nantswo wa spicy. Kutirhisiwa ka madiromu ya oak naswona swina nhlohletelo eka wayeni leyi humaka naswona swiya hiku swiendliwe hindlela yihi naku kutirhisiwe oak yanjhani.

Translated by Ike Ngobeni