Nkatsakanyo na mapakelo ya matandza

© Chris Daly
Cleaning eggs.

Ku sirhelela vaxavi naku sivela kuka mahungu yanga fiki kahle, vahumelerisi vafanele kulandzelela nawu wa no 725 lowunga e hansi ka Agricultural Product Standards Act, Act No 119 of 1990 loko valava kuxavisa matandza.

Sayizi leyi lulameke

©Chris Daly
Leswi swivula leswaku: Matandza yoka yanga ringani hi vukulu yangaka yanga pakiwi eka xibye xinwe naswona yafanele kuva yakombisiwa kuhambana loko yanga pakiwangi. Ntiko lowu landzelaka wa tirhisiwa:
 • Super Jumbo tandza rifanele ritika kutlula 72 g
 • Jumbo egg kutlula 66 g
 • Extra Large kutlula 59 g
 • Large egg kutlula 51 g
 • Medium egg kutlula 43 g
 • Small egg kutlula 33 g
 • Mixed sizes yafanele kutika kutlula 33 g naswona ya fanele kutsariwa leswaku hilawa ya vukulu byo hambana hambana hambi loko ya xavisiwa ya hambanisiwile leswaku swita twisiseka.

Grading leyi lulameke

Matandza lawa yanga ya ti grades to hambana yangaka yanga pakiwi swinwe eka xibye xinwe naswona yafanele ku vekiwa ku hambana loko ya xavisiwa hi rin’we rin’we. Matandza lawa yanga fikeleleki grade 1, 2, kumbe 3 yangaka yanga xavisiwi e Afrika Dzonga.

Grade 1/Grade A

Tandza leri rifanele riri na ntsutsu wobumbula naswona riva na leswa xitshopani swaxirhendzevutani, switshame kahle exikarhi. Rifanele kva na ndzhawu yintsongo swinene ya moya, kuya fika eka ku enta ka 6 mm, naswona wufamba kunga hundzi 6 mm eka tlhelo rihi na rihi loko rivoyamisiwile hindlela yokarhi.

Tandza arifanelangi riva na nyama naswona xikhamba xifanele kuva xibasile, xinga pandzekangi no tiyela. Leswo basa e tandzeni swifanele swiva na huagh value yo fika eka 55 units. (Mpimo lowu wulanguta eka khwalithi ya ti protein quality ta tandza rero, kuya hi vukulu bya swobasa swatandza rero. Matandza ya furexe na khwalithi yale henhla yana swobasa swobumbula kutlula lawa ya khwalithi yale hansi.)

Grade 2/Grade B

Inhlayo yintsongo swinene ya matandza lawaleyi xavisiwaka eka switolo swo xavisa. Leswa xitshopani swiphambarhalile kantsongo naswo leswobasa swi larile loko ku pimanyisiwa na swa Grade 1. Moya lowunga endzeni wuna ku enta koringana 9 mm naswona wufamba ehansi ka 12 mm eka tlhelo rinwana na rinwana loko rivoyamisiwile. Xikhamba axi pandzekangi, xingava xitsindziyerile nkarhi wunwana ringava ri thyakile nyana. Leswobasa swale ndzeni swifanele kuva na haugh value yoringana 35 wati uniti.

Grade 3/Grade C

Lawa aya xavisiwi e vhengeleni. Lexa xitshopani xiphambarharile naswona yangava na xivumbeko a rectangle kumbe kuphambarhala, leswale ndzeni swobasa swivevukile nova mati. Xikhamba xingava xi pandzekile nyana no thyaka.

Ku pakiwa naku funghiwa

©Chris Daly
Matandza lawa ya pakiweke aya fanelanga kuva kwala ku bola loko munhu aya ringa naswona yangavi na risema. Yafanele kuva yatiyile, yanga fayekangi xikan’we no pfariwa kahle kusirhelela matandza loko ya khomiwa kumbe kufambisiwa. Aya fanelanga ya teka ndzongho loko ya horisiwa naswona yafanele kubasisiwa kahle naswona mathikihti yak hale yafanele kususiwa, loko kuriku xibye xakona xaha ta tlhela xitirhisiwa.

Kupakiwa kahle swivula basikiti yo olova kuva yafambisiwa mpfhuka wokoma xikanwe naku tekiwa, ti filler tray na swibye swa polystyrene. Matandza ya free-range, ya barn na lawa ya pasteurised yafanele kufikelela swipimelo leswivekiweke swaku tsariwa tano. Vuxokoxoko lebyi landzelaka byifanele ku tsariwa eka label yakona:
 • Vito ra wona
 • Vito ra khamphani
 • Vuxokoxoko bya loyi anga paka
 • Siku raku hundzeriwa
 • Nhlayo ya matandza
 • Trade Metrology
 • Sayizi
 • Tiko leri ya tumbulukaka kona