Phaka ya Bosetšhaba ya Mapungubwe

© Roger de la Harpe

Fa Dinaga tse Tharo di Tlhakanang Gone

Bofatshe jwa Mafelo a bojang bo bo kgwatata, tseo di kgaoganywang ke dibaobab tse di kgolo, diphirimo tsa letsatsi tse di tseisang moa, tse dikgolo tse tlhano ka fa tlase ga loapi lo lo pudududi batla moriti ka fa tlase ga ditlhare tsa mopani, moedi wa botala moo dinoka tsa Limpopo le Sashe di kopanang gona, di tlhama ntlha e e makatsang mo dinag di le tharo di tlhakanelang gona … se se bolela ka ga thotloetso le kgaolo e e tseisang moa e fitlhile lefelo le le le sa kgolweng la Ngwaoboswa ya Lefatshe, e humileng ka ditshedi tsa mefutafuta, bontle bo bogolo le setso se se botlhokwa thata.