Go Dira Biri – Tsebe ya Go Kotama

© Chris Daly
Biri ke seno se sengwe sa tse di diriswang thata mo lefatsheng ka bophara. Ga se bantsi ba ba ka phegang gore ga go na sepe se se botoka go feta go bula e e tsididi e le nngwe kwa bokhutlong jwa letsatsi le le telele. Go na le ditsela di le dintsi go dira biri. Mabele, sethunya sa momela se se omisitsweng le sebidiso di a kopanngwa ka ditsela tse di farologaneng go dira dibiri tsa dipalete tsotlhe le go itlhophela.

Batitiedi ba ba potlana le bomankge ba titielang biri ka momela ba tlhageletse pele mo intasetering ya go dira biri mo Aforika Borwa. SouthAfrica.co.za e go tsamaisa mo thulaganyong ya go dira biri, go tswa mo go lemeng dijalo tsa tsa gago tsa mabele go tshela titielo e e lapolosang.